فیلم های آموزشی گروه سه شنبه ۲۱ آذر۱۳۹۱ 2:24
  • آموزش ایروبیک:توسط علی محمودزادهآموزش ایروبیک

در این فیلم می بینیم

۱-آموزش حرکات low impact ایروبیک

۲-آموزش۸حرکت دست رسمی ایروبیک

۳-نمونه گرم کردن عمومی بدن

۴-نمونه زنجیره های ایروبیک(۳۰بلوک)

۵-نمونه سردکردن عمومی بدن

۶-معرفیaero fight fitness

  • آموزش حرکات قدرتی و کششی:توسط علی محمودزاده

دراین فیلم می بینیم

تعدادی از حرکات استاندارد را که بصورت نشسته وخوابیده به نمایش در آمده و برای تقویت و انعطاف عضلات به کارمیرود.

 

 آموزش حرکت قدرتی وکششی

 

  • آموزش استفاده از وسیله ورزشی جدید همه کاره (کمانکش)

توسط علی محمودزاده

در این فیلم می بینیم

۱-آموزش برخی از حرکات با استفاده از کمانکش

۲-آموزش برخی از حرکات زمینی با استفاده از کمانکش

۳-نمایش نمونه ای از تمرینات انفرادی ودو نفره با استفاده از کمانکش

۴-نمونه ای از یک کلاس ورزشی با کمانکش

این وسیله دارای ثبت اختراع و مورد تایید فدراسیون های ورزشی می باشد

 

                                   آموزش وسیله جدید (کمانکش)                                       

 علاقه مندان میتوانند برای تهیه این فیلم ها با شماره ۰۹۱۲۲۹۹۳۳۸۰ تماس بگیرند

نوشته شده توسط علي محمودزاده  | لینک ثابت |